katalog produktów

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i ofercie.

Karcher e-commerce Certified Partner
Karcher Serwis Klasy A

Formularz odstąpienia od umowy

Ogrodowczyk Spółka Jawna
ul. Łupkowa 49
91-605 Łódź
e-mail: ogrodowczyk@ogrodowczyk.com.pl
tel. +48 426 59 81 07, +48 602 22 68 K8659
…………………………………………
miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):…………………………………………………………………………………………….....................................................
Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………............................
 
Formularz odstąpienia od umowy
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:
[nazwa produktu]…………………………………………………………………………………………………...............… …………………………...............................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ……………………………

Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

……………………................................................