katalog produktów

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i ofercie.

Karcher e-commerce Certified Partner
Karcher Serwis Klasy A

E-commerce

Nasz sklep posiada certyfikat e-commerce, jako jeden z nielicznych dealerów Kärchera. E-commerce to znak certyfikacji Kärcher dla sklepów internetowych sprzedających wybrane produkty Kärcher.

Kupując w www.ogrodowczyk.com.pl możesz mieć pewność, że dokonujesz dobrego wyboru!

E-commerce poświadcza, iż sklep internetowy spełnia wymogi stawiane przez producenta:

1. Sklep internetowy operuje najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi i jest utrzymywany w odpowiedniej jakości w celu spełnienia wysokich standardów jakie produkty Kärcher posiadają na rynku.

2. Sklep jest regularnie poddawany aktualizacji danych w celu dostarczenia właściwych informacji o zmianach w ofercie produktów Kärcher.

3. Umieszczane w sklepie zdjęcia oraz techniczne opisy produktów Kärcher pochodzą z wiarygodnych źródeł udostępnionych przez Kärcher.

4. Sklep udziela klientom, w szczególności konsumentom, pełnych, rzetelnych i zrozumiałych informacji, na podstawie których wybierze on najodpowiedniejszy dla siebie produkt Kärcher. Sklep zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków prawnych przewidzianych przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (prawa konsumenckie), w szczególności do ujawnienia na stronie internetowej, w sposób łatwo dostępny, pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, prawa do rezygnacji z zakupu, ceny wraz z wszystkimi kosztami i dodatkowymi opłatami, warunków dostawy, jak również informacji dotyczących warunków gwarancji i roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową.

5. Sklep oferuje jedynie wybrane produkty Kärcher dostępne dla internetowej sprzedaży.

6. Właściciel sklepu jako dobry handlowiec ustala ceny w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji oraz działa zgodnie z zasadami uczciwego handlu.

7. Sklep prowadzi sprzedaż zgodnie z zaakceptowanym przez Kärcher regulaminem sprzedaży sklepu internetowego dostępnym dla wszystkich klientów tego sklepu.

8. Sklep nabywa produkty Kärcher przeznaczone do internetowej sprzedaży jedynie w firmie Kärcher.

9. Sklep zapewnia także informację telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach "otwarcia", a także informuje o godzinach pracy w miejscu łatwo dostępnym na stronie internetowej.

10. Sklep wyznacza szybkiego i rzetelnego dostawcę (spedycja) produktów Kärcher do klienta.

11. Sklep na bieżąco informuje klienta o przebiegu transakcji i terminie dostawy.